TradFest Edinburgh · Dùn Èideann

Submitted by edg on Mon, 25 Apr '16 5.41pm
Description

Launched in 2013, TradFest is Edinburgh’s main multi-arts festival dedicated to Scottish culture, traditional, Gaelic and folk arts.

The annual festival brings together Scottish and international artists for a fortnight of music, talks, storytelling, ceilidhs, and exhibitions.

For example, Edinburgh’s Folk Film Gathering will combine screenings of "folk cinema" with talks by traditional storytellers.

TradFest turns central Edinburgh into a hive of activity inspired by and coinciding with the Beltane Fire Festival and May Day.

The Tradfest programme describes the show as thus (in Scots):

"TradFest is a dirlin twall day showkist o Scotland’s thrivin arts scene. Takkin pliss frae Wednesday 27 April tae Sunday 8 May, the festival airches the ancient celebrations o Beltane an May Day an taks in dizzens o getherins in the hert o Embra, settin the capital ableeze wi music, sang, storytellin, dance, film, crafts an mair.

Enjoy the cantie atmosphere an coorie in wi the Scots tongue ye’ll finnd at monie o the getherins, frae whisky tales wi Stuart McHardy tae a nicht o North East sangs chummed bae pictur-shows, frae Frieda Morrison"

and (in Gaelic):

"‘S e taisbeanadh mòr ealain tradiseanta na h-Alba a tha ann ann Tradfest Dùn Èideann, a bhios a’ gabhail àite eadar Diciadain 27 An Giblean agus Didòmhnaich 8 An Cèitean.

Bidh am baile a’ tighinn beò le ceòl, òrain, dannsa, sgeulachdan, fiolm, ceàirdean agus barrachd, a’ gabhail a-staigh Latha Bealltainn cuideachd.

Bidh taghadh de thachartasan tlachdail Gàidhlig ann, bho cheòl Gàidhlig aig Dàimh, Niteworks agus an Ghettocroft aig Griogair, gu rannsachadh air Bàrdachd agus Òrain sa Ghàidhlig"

Get Tickets
Telephone (box office)
0131 556 9579